Onderzoek gezond gebruik internet online leefwereld

Mei 2024

Afronding onderzoek - oplevering bevindingen

Naar aanleiding van het onderzoek hebben we een bevindingen verslag geschreven. Lees hier de blogpost over de bevindingen.

Maart 2024

Ontwerp Sessies

Ontwerp sessies met drie jongeren van HAVO 5 en jongeren VBMO 3 Kader.

30 januari 2024

Research bij design - Kwartetspel

Middels verschillende iteraties en onderzoek gaat het onderzoeksteam aan de slag met het ontwikkelen van een co-creatief kwartetspel, een tastbare gesprekstool om online ervaringen en digitale rechten te bespreken met jongeren. Op basis van eerder onderzoek van Digital Rights House met burgers in Amsterdam, kwam de vraag naar voren om te verkennen wat een ‘gezonde online leefomgeving’ betekent voor jongeren.

13 december 2023

Start ontwerpend onderzoek (on)gezond gebruik van internet in de leefwereld van jongeren

Samen met het lectoraat Societal Impact Design van Inholland zijn we een ontwerpend onderzoek gestart naar wat jongeren wel of niet ongezond gebruik van het internet vinden. Het onderzoek heeft als doel te verkennen hoe met jongeren op een leuke manier het gesprek over het gebruik van internet te voeren. In het kader van het Convenant Digitaal Bewustzijn Online Leefwereld en het ophalen voor input voor de Digital Rights Agenda zijn we dit verkennend onderzoek gestart.

Digital Rights House voert diverse onderzoeken uit op jaarbasis in het kader van de Digital Rights Agenda. Dit onderzoek draagt bij aan de totstandkoming van (ongevraagd) advies op het onderzoeksthema aan de gemeente Amsterdam. 


Meer weten over het onderzoek Gendergelijkheid in de online leefwereld?

Neem gerust contact op met:

Rosa Louwerse | rosa@digitalrightshouse.org


-----

Er gebeurt een hoop bij Digital Rights House. Voel je vrij om contact met ons op te nemen.