Onderzoek Armoede en Digitalisering

Verkenning van de kansen en bedreigingen van digitalisering op armoede in een stedelijke context

23 april 2024

In gesprek met bewoners van de H-buurt over impact van digitalisering op ons leven 

Op dinsdagavond 23 april vond in de H-Sociëteit in Amsterdam Zuidoost een gesprek plaats over de impact van digitalisering op ieders leven. Met extra aandacht voor het thema armoede en digitalisering gingen zo’n 20 buurtbewoners en hulpverleners van de Amsterdamse H-Buurt met elkaar in gesprek. 

4 maart 2024

Extra aandacht voor Armoede & Digitalisering tijdens Vertel Me Alles met Ombudsman 

Op 4 maart gingen vertegenwoordigers van verschillende jongerenwerk en welzijns organisaties in Amsterdam in gesprek met de Ombudsman metropool Amsterdam, Munish Ramlal over het belang van luisteren naar burgers en de impact van digitalisering op de maatschappij. Daarbij werd ook aandacht gevraagd voor het thema armoede en de impact van digitalisering. De input zal door Ramlal worden gebruikt voor de Digital Rights House Lecture van 10 april.


28 januari 2024

Start Onderzoek Armoede & Digitalisering

Met enthousiasme kondigen we aan de start van het Onderzoek Armoede & Digitalisering. Dit onderzoek richt zich op het thema armoede in een digitaliserende wereld. In de samenwerking met partijen gaan we de komende tijd aan de slag.


24 januari 2024

Stichting ProFor sluit zich aan bij het onderzoek

Stichting ProFor sluit zich aan bij het onderzoek Armoede & Digitalisering. ProFor zal onder andere bijdragen aan het onderzoek door kennisdeling, toegang tot cases en doelgroep, verder brengen van casuïstiek en toetsing van uitkomsten.

Digital Rights House voert diverse onderzoeken uit op jaarbasis in het kader van de Digital Rights Agenda. Dit onderzoek draagt bij aan de totstandkoming van (ongevraagd) advies op het onderzoeksthema aan de gemeente Amsterdam. 


Meer weten over het onderzoek Armoede & Digitalisering?

Neem gerust contact op met:

Rosa Louwerse | rosa@digitalrightshouse.org


-----

Er gebeurt een hoop bij Digital Rights House. Voel je vrij om contact met ons op te nemen.