Onderzoek Armoede en Digitalisering

Verkenning van de kansen en bedreigingen van digitalisering op armoede in een stedelijke context

28 januari 2024 

Met enthousiasme kondigen we aan de start van het Onderzoek Armoede & Digitalisering. Dit onderzoek richt zich op het thema armoede in een digitaliserende wereld. In de samenwerking met partijen gaan we de komende tijd aan de slag.


ProFor sluit zich aan bij het onderzoek

24 januari 2024


Stichting ProFor sluit zich aan bij het Onderzoek Armoede & Digitalisering. ProFor zal onder andere bijdragen aan het onderzoek door kennisdeling, toegang tot cases en doelgroep, verder brengen van casuïstiek en toetsing van uitkomsten.

Praat mee!

Binnenkort gaan we in gesprek over het thema Armoede & Digitalisering in de H-Buurt van Amsterdam.

Digital Rights House voert diverse onderzoeken uit op jaarbasis in het kader van de Digital Rights Agenda. Dit onderzoek draagt bij aan de totstandkoming van (ongevraagd) advies op het onderzoeksthema aan de gemeente Amsterdam. 


Meer weten over het Onderzoek Armoede & Digitalisering?

Neem gerust contact op met:

Rosa Louwerse | rosa@digitalrightshouse.org


-----

Er gebeurt een hoop bij Digital Rights House. Voel je vrij om contact met ons op te nemen.