Digital Rights House Lecture

DIGITAL RIGHTS HOUSE LECTURE by MUNISH RAMLAL


Op deze pagina vindt u:

Opname van de Lecture / Download van de Lecture / Citaten / Persbericht Lecture / Vooraankondigingen en Informatie

--------------------------------------------

Opname van de Lecture

17 APRIL 2024 | AMSTERDAM

PUBLICATIE OPNAME LECTURE

--------------------------------------------

Download van de Lecture

11 APRIL 2024 | AMSTERDAM

PUBLICATIE

--------------------------------------------

Citaten

--------------------------------------------

Persbericht Lecture

10 APRIL 2024 | AMSTERDAM

PERSBERICHT


Munish Ramlal, Ombudsman Metropool Amsterdam, roept op tot meer dialoog over de impact van de digitale wereld op onze mensenrechten en komt met aanbevelingen

Op 10 april heeft Munish Ramlal, Ombudsman Metropool Amsterdam, de eerste Digital Rights House Lecture uitgesproken. Tijdens een speciaal moment in de Zuiderkerk in Amsterdam sprak Ramlal zijn lezing uit voor zo’n 135 genodigden. 

In zijn lezing stond de Amsterdamse ombudsman stil bij de digitale transitie die nieuwe vraagstukken oproept en tot verscheidende problemen en uitdagingen leidt voor burgers. Met pakkende voorbeelden uit zijn praktijk licht hij de problemen toe. Zo staat hij stil bij de verhalen die hij hoort als hij met informele leiders uit de wijken spreekt. Hoe hij hoort over hoe kinderen slachtoffer worden van sexting, en zich onmachtig voelen bij de digitale pesterijen. Hoe vaak mensen slachtoffer zijn van digitale fraude, waarbij de politie zegt dat aangifte geen zin heeft.

Voor een toekomst waarbij digitalisering voor burgers werkt en niet tegen, betoogt Ramlal “een regulatie en scheiding der machten in de digitale wereld, zoals bij de democratie geldt. Problemen voor de grondrechten, vrijheden en waardigheden van mensen ontstaan vooral bij centralisatie van macht.” De macht ligt nu te veel bij grote bedrijven als Google, Meta en Amazon. Of bij overheden: centrale banken, grote uitvoeringsdiensten zoals de Belastingdienst en UWV. Volgens Ramlal moet de overheid aan de slag met deze maatschappelijke issues, in samenspraak met burgers. Middels 6 aanbevelingen geeft hij aan hoe aan de slag te gaan, zoals het recht op menselijk contact bij gemeentelijke dienstverlening en het inregelen van een noodnummer als burgers digitaal in de problemen komen. 

Na de lecture vond er ook een kort gesprek plaats met Ger Baron, directeur digitalisering en innovatie van gemeente Amsterdam over de zojuist gegeven lecture. “De Digital Rights House lezing die gegeven is door Munish Ramlal, laat haarfijn zien dat digitalisering niet alleen kansen biedt, maar dat er ook tal van risico’s zijn: Amsterdammers wiens data niet veilig is, verkeerd gebruikt wordt of algoritmes die foutieve besluiten nemen. De overheid mag nooit een machine worden en mens en menselijkheid moet centraal blijven staan. Juist ook in een tijdperk waar technologie vaak een gemakkelijke oplossing lijkt. De boodschap van Munish Ramlal breng ik ook over naar het college en de raad van Gemeente Amsterdam. Ik zie deze eerste Digital Rights House lezing als een aanmoediging om onze Agenda Digitale Stad met kracht door te zetten, een agenda die gaat over een betrouwbare en menselijke overheid.” 

Het initiatief

De Digital Rights House Lecture is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor digitale mensenrechten. De initiatiefnemer van de Lecture is stichting Digital Rights House. Zij zetten zich in voor een betere waarborg van mensenrechten in een wereld met meer technologie. “De Lecture van Munish laat zien hoe de impact van de digitale wereld de gehele maatschappij raakt en dit zou nog veel vaker mogen worden geagendeerd. De Digital Rights House Lecture draagt daar aan bij”, zo legt Rosa Louwerse, Manager Digital Rights House, uit. 

--------------------------------------------

Vooraankondigingen en Informatie

De Digital Rights House Lecture is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor digitale mensenrechten.

De lecture op 10 april zal worden gegeven door Munish Ramlal, Ombudsman Metropool Amsterdam.

Het programma bestaat uit een feestelijke lunch, de Digital Rights House Lecture en een speciaal optreden.

Praktische informatie


10 april 2024 | Zuiderkerk Amsterdam


Start: 11:00 | Einde: 13:00

Inloop: 10:30


 Zuiderkerkhof 72 1011 WB Amsterdam | Op uitnodiging


Bereikbaarheid en parkeren

Nabij de Zuiderkerk zijn diverse parkeergelegenheden te vinden. Daarnaast is de Zuiderkerk gemakkelijk via het openbaar vervoer te bereiken. Het metrostation Nieuwmarkt (uitgang Nieuwe Hoogstraat) bevindt zich op steenworp afstand van de Zuiderkerk.


Aankondiging van de Ombudsman Metropool Amsterdam

10 december 2023

Amsterdam


Beste bewoners en vrienden van de Digitale Rechten,

Op deze betekenisvolle Human Rights Day kondig ik, als uw Ombudsman Metropool Amsterdam, met grote verwachting de Digital Rights House Lecture aan, die plaatsvindt op 10 april 2024.


Het digitale tijdperk heeft onze levens verrijkt, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee voor onze fundamentele rechten. Het is daarom essentieel dat we niet alleen luisteren naar wat onze burgers te zeggen hebben, maar hen ook actief betrekken bij het vormen van een veiligere en meer inclusieve digitale wereld.


In mijn werk kom ik met enige regelmaat voorbeelden tegen van mensen die moeite hebben mee te komen in de moderne maatschappij, omdat ze niet digitaal vaardig zijn. Meer moet geregeld worden op de computer, en iemand te spreken krijgen is steeds lastiger. Ik kom ook gevallen tegen waarin algoritmen levens nadelig hebben beïnvloed. Bijvoorbeeld in het toeslagenschandaal, maar ook op kleinere schaal. Laatst nog meldde zich een vrouw van wie de parkeervergunning was afgelopen, zonder dat ze die ooit zelf had opgezegd. De computer bleek het zelf te hebben besloten, met talloze parkeerboetes tot gevolg. Dit benadrukt de noodzaak van ons gezamenlijk streven om digitale mensenrechten te waarborgen


Ter ere van Human Rights Day wil ik benadrukken dat mensenrechten universeel zijn, ook in een wereld waar technologie steeds meer geïntegreerd is in ons dagelijks leven. Onze rechten mogen nooit in het gedrang komen door de digitale vooruitgang.


In aanloop naar de lezing op 10 april organiseren we een speciaal moment met de titel 'Vertel Me Alles'. Tijdens deze sessie nodig ik iedereen uit om hun ervaringen, zorgen en ideeën over digitale mensenrechten te delen. Uw inzichten zijn van onschatbare waarde voor het vormgeven van effectieve strategieën en beleid. De 'Vertel Me Alles' sessie is niet alleen een kans om te spreken, maar vooral om gehoord te worden. Dit is uw podium om een actieve rol te spelen in het beschermen en bevorderen van onze digitale rechten.


Ik kijk ernaar uit om op 10 april de Digital Rights House Lecture te geven, waar we dieper zullen ingaan op deze belangrijke onderwerpen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Amsterdam een voorbeeld blijft van hoe een stad zijn burgers kan beschermen en betrekken in de snel veranderende digitale wereld.


Volg onze vooruitgang en updates op de Digital Rights House website. Laten we deze reis samen voortzetten en samen sterker staan in het beschermen van onze digitale mensenrechten.


Met vriendelijke groet,

Munish Ramlal,

Ombudsman Metropool Amsterdam

--------------------------------------------

Meer weten over de Digital Rights House Lecture?

Neem gerust contact op met:

Rosa Louwerse | rosa@digitalrightshouse.org