The Hotline Partnership

(In het Nederlands / In Dutch)


De functie van de hotline zal door vele partijen dienen te zijn gedragen om de functie in de samenleving te kunnen waarborgen. Dit noemen we ‘The Hotline Partnership’.


In deze fase dragen de volgende partijen en initiatieven bij aan de ontwikkeling van The Hotline Partnership:

Diverse organisaties vanuit Convenant Digitaal Bewustzijn Online Leefomgeving, Stichting ProFor en Wish Will Way Foundation

AANKONDIGINGEN

'Watch this space' - Nieuwe aankondigingen verwacht

15 januari 2024

Vandaag sluit bij The Hotline Partnership de volgende partij aan:

-Cybersoek


Cybersoek heeft tevens 'Convenant Digitaal Bewustzijn Online Leefomgeving' getekend.

10 december 2023

Vandaag, 10 december 2023, is een historisch moment. Het is niet alleen ‘Human Rights Day’, het is ook de dag waarop het hotline initiatief naar de volgende fase gaat. Deze nieuwe fase staat in het teken van samenwerking met burgers en organisaties in de vervolgstappen in de totstandkoming van de hotline. Hiermee is The Hotline Partnership gestart!.


Vandaag sluiten bij The Hotline Partnership de volgende partijen aan:

-Stichting ProFor in samenwerking met Venzo&Swazoom*

-Wish Will Way Foundation


*Heeft tevens 'Convenant Digitaal Bewustzijn Online Leefomgeving' getekend.

Meer en meer technologie in de maatschappij brengt voordelen echter ook nadelen. Uit open gesprekken met burgers is ondermeer naar voren gekomen dat er vele ‘helpdesks/loketten’ bestaan echter waar kan je terecht voor wat, zeker als het urgent is. Het initiatief om de functie van een hotline te ontwikkelen verbindt belangrijke partijen en initiatieven en creëert een mensgerichte interface voor het moment dat jou echt iets overkomt en je even niet weet waar te starten.

- Digital Rights House -