THE HAGUE

(In het Nederlands / In Dutch)

"Alle mensen in Den Haag hebben betere waarborgen nodig voor hun digitale mensenrechten."

EEN SELECTIE VAN WAT WE DOEN

Op weg naar een digitale mensenrechten agenda voor Den Haag

We werken ondermeer aan:

State of Digital Rights

Meer weten over de samenwerking met de gemeente Den Haag?

Neem gerust contact op met:

Jake Blok | jake@digitalrightshouse.org

-----

Er gebeurt een hoop bij Digital Rights House. Voel je vrij om contact met ons op te nemen.


Dit is een selectie van links die hopelijk inspireren!

https://digitalrightshouse.org / https://digitalrightsday.org / https://digitalrightstalk.org / https://stateofdigitalrights.org / https://digitalrightshouse.org/amsterdam / https://digitalrightshouse.org/the-hague