Lange Tafel - De Computerdokter van de Stad

Lange Tafel sessie - de Computerdokter van de stad

In gesprek over de aanbevelingen uit de Digital Rights House Lecture gedaan door de Amsterdamse Ombudsman Munish Ramlal.

Afgelopen 10 april gaf de Ombudsman van Amsterdam Munish Ramlal de Digital Rights House Lecture. In zijn lezing stond de Ombudsman stil bij de digitale transitie die nieuwe vraagstukken oproept en tot verscheidende problemen en uitdagingen leidt voor burgers. Met pakkende voorbeelden uit zijn praktijk licht hij de problemen toe. Zo staat hij stil bij de verhalen die hij hoort als hij met informele leiders uit de wijken spreekt. Hoe hij hoort over hoe kinderen slachtoffer worden van sexting, en zich onmachtig voelen bij de digitale pesterijen. Hoe vaak mensen slachtoffer zijn van digitale fraude, waarbij de politie zegt dat aangifte geen zin heeft. Voor een toekomst waarbij digitalisering voor burgers werkt en niet tegen, betoogt Ramlal “een regulatie en scheiding der machten in de digitale wereld, zoals bij de democratie geldt. Problemen voor de grondrechten, vrijheden en waardigheden van mensen ontstaan vooral bij centralisatie van macht.” De macht ligt nu te veel bij grote bedrijven als Google, Meta en Amazon. Of bij overheden: centrale banken, grote uitvoeringsdiensten zoals de Belastingdienst en UWV. Volgens Ramlal moet de overheid aan de slag met deze maatschappelijke issues, in samenspraak met burgers. Middels 6 aanbevelingen geeft hij aan hoe aan de slag te gaan.

Tijdens deze Lange Tafel sessie kijken we terug op de lezing en verkennen we de aanbevelingen met speciale aandacht voor de aanbeveling die luidt:

Zet in bepaalde delen van de stad een computerdokter neer, bijvoorbeeld bij een buurtteam, de bibliotheek of desnoods in de echte huisartsenpraktijk. Die heeft een computer die altijd up to date is, en waar je je overheidsaanvragen kunt doen, zodat je ook financieel gezond blijft. 

Gedurende een diner verkennen we de huidige situatie in de stad en hoe we de aanbeveling van de Ombudsman in de praktijk kunnen brengen. De uitkomsten van deze avond zal input zijn voor de Digital Rights Agenda. De Digital Rights House Lecture is terug te kijken en te lezen via hier.


Details

Datum Maandag 10 juni

Tijd 18:30 - 21:00 uur 

Locatie Pakhuis de Zwijger Amsterdam 

Inclusief diner, Toegang Gratis