Digital Rights Talk 29 januari 2024De Kans van Privacy

Als burgers dienen we meer grip te krijgen op onze privacy in een digitale wereld en dienen we meer bewust te zijn welke rol wij meer en meer spelen als het gaat om de privacy van anderen. Geef de burger een rol.

Tijdens deze Digital Rights Talk wordt aandacht gevraagd voor de noodzakelijke rol van de burger als het gaat om de realisatie van betere waarborgen van onze privacy voor alle mensen.

INFORMATIE

29 januari 2024 | Pakhuis de Zwijger

Start: 20:00 | Einde: 22:00


Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam | Gratis toegang


Geef je op via website pagina van Pakhuis de Zwijger
Digitalisering brengt voordelen met zich mee, maar ook de nodige uitdagingen. Juist nu dient privacy als een kans te worden benaderd. Er wordt steeds meer gesproken over ‘privacy by design’ en de burger meer controle en transparantie geven als het gaat om de inzet van persoonsgegevens. Dit klinkt veel belovend. De technologische ontwikkelingen gaan echter enorm snel, waardoor belangrijke vragen opkomen; Zijn organisaties, waaronder bijvoorbeeld gemeenten en grote bedrijven in staat om deze ontwikkelingen bij te houden, met name als het gaat om privacy vraagstukken? En zou een rol voor de burger een oplossing kunnen zijn? 

In deze Digital Rights Talk wordt vanuit diverse invalshoeken gekeken naar mogelijke kansen voor burgers om een rol te spelen als het gaat om verbetering van de status van privacy in de huidige en toekomstige maatschappij.

Context 

Privacy is een mensenrecht. Artikel 12 van Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaat hier verder op in.

28 januari is het de Europese Dag van de Privacy, de dag waarop internationaal extra aandacht wordt besteed aan het belang van het beschermen van onze persoonsgegevens. Zo ook bij ons. 

In 2018 werd in Nederland de AVG ingevoerd. Nu, ruim 5 jaar later is het de vraag waar we staan. Hoe staat het met de naleving van de regels?


Met als gasten o.a;

  • Marin Beijerbacht Masterstudent AI, Master student Artificial Intelligence specialising in human computer interaction, digital and AI ethics and also computational neuroscience.
  • Rosa Louwerse Manager Digital Rights House 
  • Marieke Schulte Voorzitter van de Digital Power Datahub
  • Mark de Rooij Directeur | Adviseur bij PBLQ - Manager Digitale Strategie gemeente Den Haag
  • Sah Farooq Chief Privacy Officer Gemeente Den HaagDigital Rights House onderzoekt de Kans van Privacy

Meer weten over deze bijeenkomst?

Neem gerust contact op met:

Rosa Louwerse | rosa@digitalrightshouse.org

-----

Er gebeurt een hoop bij Digital Rights House. Voel je vrij om contact met ons op te nemen.