BETA TESTING OP PRIVACY

De kans van Privacy. Geef burgers een rol!

29 januari 2024

Digital Rights Talk 'De Kans van Privacy'

Praat mee over het initiatief in de aankomende Digital Rights Talk 'De Kans van Privacy' in Pakhuis de Zwijger op 29 januari 2024

28 januari 2024

Publicatie van artikel 'SNS Privacy Requirements: A Framework for Reviewing Privacy Design on SNS'

Op 28 januari is het artikel 'SNS Privacy Requirements: A Framework for Reviewing Privacy Design on SNS' geschreven door Marin Beijerbacht uitgebracht. De 'Privacy Requierments' methode zal onderdeel zijn van het Beta Testing op Privacy Initiatief.
28 januari 2024

Start van het Beta Testing op Privacy Initiatief

Met enthousiasme kondigen we vandaag aan, op de Europese Data Protection Day, de start van het Beta Testing op Privacy Initiatief.  Met dit initiatief onderzoeken we in de praktijk de kans om burgers een rol te geven bij de waarborg van onze privacy in de digitale wereld. 


Partijen doen mee

Iedersland College Amsterdam steunt Beta Testing op Privacy Initiatief

19 januari 2024

Venzo&Swazoom Welzijn steunt Beta Testing op Privacy Initiatief

19 januari 2024

Huygens College Amsterdam steunt Beta Testing op Privacy Initiatief

24 januari 2024

In samenwerking met partijen gaan we aan de slag met de volgende doelstellingen

  • Ervaring opdoen met de situatie dat burgers een rol hebben in (door)ontwikkeling en ingebruikname van een product dat het makkelijker maakt voor iedereen om na te gaan hoe het zit met waarborgen van privacy bij gebruik van een digitale oplossing (applicatie, platform of dienst).


  • Ervaring opdoen met burgers in de rol van testen van digitale oplossingen, input/feedback van burgers genereren en opgedane ervaring terugkoppelen aan de ontwikkelaars van de geteste digitale oplossingen.

  • Ervaring opdoen met stimuleren van digitaal bewustzijn op het onderwerp privacy binnen organisaties en in de context van een stad.


  • Ervaring opdoen met de ontwikkeling en uitrol van een programma op dit gebied in de context van de stad en betrekken van organisaties en burgers in dit kader.


Privacy is een mensenrecht ook in een digitale wereld. Bescherming van onze persoonlijke informatie en zeggenschap hebben over data over jou is key. Organisaties hebben de taak om privacy te beschermen. Echter, soms kunnen belangen van bijvoorbeeld commerciële organisaties niet in lijn zijn met die van de gebruiker, consument, burger. Publieke organisaties en gemeenten hebben onder andere de uitdaging van capaciteit om voldoende aandacht aan waarborgen van privacy te garanderen en/of hebben strenge governance waardoor mogelijk een ander tempo wordt gelopen. De kans is om burgers een rol te geven. Dit kan bijvoorbeeld door privacy by design invulling te geven door burgers vroegtijdig in het proces van ontwikkelen van nieuwe producten en diensten te betrekken. Het Beta Testing op Privacy Initiatief gaat aan de slag met de kans om burgers een rol te geven. Digital Rights House voert diverse onderzoeken uit op jaarbasis in het kader van de Digital Rights Agenda. Dit onderzoek draagt bij aan de totstandkoming van (ongevraagd) advies op het onderzoeksthema aan de gemeente Amsterdam. 


Meer weten over het onderzoek Beta Testing op Privacy? 

Neem gerust contact op met:

Rosa Louwerse | rosa@digitalrightshouse.org


-----