Lange Tafel - Gendergelijkheid en de online leefomgeving

Lange Tafel sessie - Gendergelijkheid en de online leefomgeving 

Hoe waarborgen we een veilige digitale leefomgeving voor vrouwen? 

De online leefwereld vormt een essentieel onderdeel van ons leven, met name die van jonge mensen. We hebben online contact, gaan nieuwe contacten aan, brengen er onze vrije tijd door en worden blootgesteld aan al dan niet diverse content en informatie. Dat deze wereld een veilige en gelijke plek is voor iedereen is niet zonder meer het geval. Rondom de positie van vrouwen in de maatschappij lijkt er een meer conservatieve wind te waaien en krijgen vrouwen in toenemende mate te maken met haat en grensoverschrijdend gedrag. 

Dit roept de vraag op, hoe waarborgen we een veilige digitale leefomgeving voor vrouwen? Tijdens deze Lange Tafel sessie werden de kansen en bedreigingen van de online leefwereld in relatie tot de positie en rechten van vrouwen en meisjes besproken. Aan de hand van stellingen werd er gedurende een diner uitgebreid gediscussieerd. Wat is de rol van school, overheid en van onszelf? Hoe definiëren we de online bewegingsruimte en wordt deze voor meisjes en vrouwen kleiner? Ook werd er nagedacht over welke onderwerpen binnen dit brede thema meegenomen moeten worden op de Digital Rights Agenda. Een van de conclusies is in ieder geval dat het brede gesprek over de online leefwereld an sich meer moet worden gevoerd om vervolgens in te zoomen op gender gerelateerde uitdagingen.

Deze Lange Tafel sessie was de eerste van een drieluik waarbij het thema wordt verkend.

De volgende Lange Tafel sessies zijn in de maak. Meer informatie via Rosa Louwerse.Details

Datum Maandag 25 maart 

Tijd 19:00 - 21:00 uur 

Locatie Pakhuis de Zwijger Amsterdam 

Inclusief diner, Toegang Gratis